Skip to main content Skip to search

Zorg & Ongevallen

Verzekeringen particulieren – Zorgverzekering

 Een zorgverzekering dekt de kosten die u maakt voor geneeskundige zorg. In hoeverre u die kosten vergoed krijgt, is afhankelijk van het pakket dat u afsluit.

Het basispakket (de basisverzekering) is voor iedere Nederlander wettelijk verplicht en dekt de kosten van de meest noodzakelijke zorg zoals:
Geneeskundige zorg van huisartsen, ziekenhuizen, specialisten en verloskundigen, ziekenhuisverblijf, hulpmiddelen, geneesmiddelen, kraamzorg, ziekenvervoer, paramedische zorg (beperkte fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie) en tandartsenhulp. 
Daarnaast kunt u zich nog bijverzekeren met een aanvullende zorgverzekering. Daarin zit alle medische zorg die niet wordt gedekt door de basisverzekering. Denk bijvoorbeeld aan alternatieve geneeswijzen of uitgebreide tandartshulp. Verzekeraars mogen de inhoud van de aanvullende pakketten naar wens samenstellen.

Voor het basispakket geldt een wettelijke acceptatieplicht: verzekeraars mogen niemand weigeren op grond van leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand. Dat geldt echter niet voor de aanvullende verzekeringen!

U betaalt voor de basisverzekering een nominale premie die per zorgverzekeraar varieert. Sluit u ook een aanvullende verzekering af, dan betaalt u daar extra premie voor. Ter compensatie van de premie, kunt u onder voorwaarden een zorgtoeslag aanvragen op www.toeslagen.nl
Kinderen tot 18 jaar zijn wel verplicht verzekerd, maar hoeven geen premie te betalen.

Ongevallen

 De Ongevallenverzekering biedt een zeer uitgebreide dekking, zowel voor gezinnen als voor alleenstaanden. Bij blijvende invaliditeit of overlijden zorgt de ongevallenverzekering voor een uitkering. Ongeacht of er recht bestaat op andere vergoedingen.