Skip to main content Skip to search

Aansprakelijkheid & Recht

Aansprakelijkheid

 Het gebeurt meestal in een moment van onoplettendheid. Iemand van uw gezin richt onbedoeld schade aan bij een ander en wordt daarvoor aansprakelijk gesteld. Blijkt dat u daadwerkelijk wettelijk aansprakelijk bent, kan het soms aanzienlijke financiele consequenties met zich mee brengen.

Met een aansprakelijkheidsverzekering hoeft u zich daar geen zorgen meer over te maken. U bent dan goed verzekerd tegen een scherpe premie.

De aansprakelijkheidsverzekering is tevens onder te brengen in een woonpakket, hiermee kan de korting oplopen tot wel 10%.

Rechtsbijstand

De Rechtsbijstandsverzekering biedt deskundige rechtsbijstand bij geschillen waarmee u als ondernemer wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht, geschillen over bedrijfspanden, verzekeringen, vergunningen, geschillen met leveranciers van diensten en materialen en geschillen met afnemers die niet betalen. Naast een basisdekking en een uitgebreide dekking ook bijzondere dekkingen voor medici, verenigingen, detailhandel agrarische bedrijven.

Constructie allrisk

 De Constructie AllRisk verzekering vergoedt de kosten van herstel of vervanging in verband met beschadiging die tijdens de bouw respectievelijk de onderhoudstermijn (mits deze laatste termijn is overeengekomen en is meeverzekerd) ontstaat. Een doorlopende Constructie AllRisk verzekering biedt dekking voor door u in uitvoering te nemen werkzaamheden. In bepaalde gevallen is er sprake van een meldingsplicht vooraf. Een aflopende Constructie AllRisk verzekering biedt dekking voor éénmalige bouwprojecten.