Skip to main content Skip to search

Aansprakelijkheid en recht

Aansprakelijkheid bedrijven

U hebt uw zaken goed geregeld, maar in uw bedrijf kan er altijd iets misgaan. Als een consument vervolgens door uw product schade ondervindt, kan er een geschil ontstaan. Zo’n geschil kan leiden tot een claim op uw bedrijfsvermogen. Een geschil of een schadeclaim kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Een goed juridisch advies en deskundige rechtshulpverlening is dan onmisbaar. Daarom sluit u een aansprakelijkheidsverzekering af en verzekert u zich van rechtsbijstand.

Beroepsaansprakelijkheid

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade als gevolg van beroepsfouten waaruit vermogensschade kan ontstaan. Ook fouten begaan door een ander zijn gedekt, als die ander in opdracht van verzekerde werkzaam was.

Rechtsbijstand

De Rechtsbijstandsverzekering biedt deskundige rechtsbijstand bij geschillen waarmee u als ondernemer wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht, geschillen over bedrijfspanden, verzekeringen, vergunningen, geschillen met leveranciers van diensten en materialen en geschillen met afnemers die niet betalen. Naast een basisdekking en een uitgebreide dekking ook bijzondere dekkingen voor medici, verenigingen, detailhandel agrarische bedrijven.