Ten opzichte van een jaar eerder is de beloning van werknemers met 13 miljard euro gestegen tot 347,7 miljard euro. Naast de werknemers zagen ook zelfstandigen hun inkomen toenemen, met 4,5 miljard euro.
Met de positieve economische ontwikkelingen van het inkomen van huishoudens groeide ook de grondslag voor belastingen en sociale premies. De uitgaven van huishoudens aan belastingen en premies namen dan ook met 5 procent toe en hadden daarmee een drukkend effect op het beschikbaar inkomen.

De schulden van huishoudens stegen met 9,5 miljard euro, voor een deel door toenemende studieschulden. Daarentegen losten huishoudens per saldo een miljard euro af op hun kortlopend consumptief krediet.
Het grootste deel van de schulden van huishoudens bestaan echter uit hypotheekschulden. De totaal uitstaande hypotheekschuld steeg in 2017 tot 672 miljard euro.
De groei van de hypotheekschuld was vorig jaar overigens gematigd, volgens het stattistiekbureau. In de afgelopen tien jaar nam de hypotheekschuld jaarlijks gemiddeld met 8,7 miljard euro toe, vorig jaar bedroeg de stijging 8,2 miljard euro.
De hypotheekschuld is wel gedaald als percentage van het bruto binnenlands product (bbp). De zogenoemde schuldquote kwam in 2012 uit op 104 procent, terwijl deze eind 2017 nog 92 procent bedroeg.