Verzekeringen

  • Gratis inschrijven

  • Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Schrijf u gratis in en maak een profiel aan.

Verzekeringen zakelijk - Zelfstandige & pensioen

Als zelfstandig ondernemer moet u zelf uw pensioen regelen. Hierbij geldt hoe eerder, hoe beter. Veel ondernemers zien hun bedrijf als pensioeninvestering. In de praktijk is dat nog niet zo eenvoudig. Is uw onbezorgde oude dag wel zo onbezorgd als die lijkt?
Stappenplan Pensioeninventarisatie Wilt u inventariseren hoe u uw pensioen kunt veiligstellen? Met de oudedagsreserve – een fiscale regeling die u op meerdere manieren kunt gebruiken – kan dat in drie stappen.
Stap 1: Reserveer de oudedagsreserve op uw balans
U kunt jaarlijks beslissen of u inlegt op uw oudedagsvoorziening. Deze inleg blijft buiten de winst, waardoor een belastingvoordeel ontstaat. Het is een administratieve handeling. U bent dus niet verplicht een financiële voorziening te treffen. Door het opbouwen van de oudedagsreserve stelt u de betaling van belasting uit. Die besparing kunt u bijvoorbeeld gebruiken om te investeren in uw onderneming. Ook kunt u een kapitaalverzekering afsluiten om de belastingclaim over de oudedagsreserve te dekken.
Stap 2: Benut de oudedagsreserve voor uw pensioenopbouw
Wilt u daadwerkelijk pensioen opbouwen? Dan moet u ook een financiële voorziening treffen. U kunt uw oudedagsreserve omzetten in een lijfrenteverzekering. Daardoor blijft het bedrag voorlopig fiscaal buiten schot. U betaalt pas belasting wanneer de verzekering als lijfrente tot uitkering overgaat. Vaak kan dit tegen een lager tarief als u 65-plusser bent. U realiseert dan dus een belastingvoordeel. Omzetten van de oudedagsreserve in een lijfrenteverzekering hoeft niet bij aanvang.
Stap 3: De oudedagsreserve komt vrij
Zet u uw oudedagsreserve niet (volledig) om in een lijfrenteverzekering, dan rust er een fiscale claim op. Op het moment dat u stopt met uw bedrijf, of als u overlijdt, wordt de vrijgekomen reserve betrokken in de belastingheffing. De wijze waarop u de oudedagsreserve gebruikt is afhankelijk van uw wensen en de financiële situatie van uw onderneming.
Profiteer van uw oudedagsreserve
Voor pensioenopbouw kunt u gebruikmaken van een aantrekkelijke fiscale regeling: de oudedagsreserve. Hoewel deze regeling vaak alleen wordt gebruikt als fiscale faciliteit om het betalen van belasting uit te stellen, kunt u er veel meer mee.
Pensioen opbouwen
Beschikt uw onderneming over voldoende liquiditeit? Dan kunt u de oudedagsreserve daadwerkelijk gebruiken voor de opbouw van uw pensioen. De stand van de oudedagsreserve kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het afsluiten van een lijfrenteverzekering. De premie daarvoor is aftrekbaar. De opgebouwde stand van de oudedagsreserve komt vrij in de winst.
Zorg dat een belastingclaim is gedekt
Wanneer u wel inlegt, maar geen lijfrente aankoopt, dan is een kapitaalverzekering een uitkomst om een belastingclaim op te kunnen vangen. Er komt immers een moment dat de Belastingdienst over de opgebouwde reserve wil afrekenen. Met een kapitaalverzekering dekt u ten minste de belastingclaim over de oudedagsreserve af. Wel ziet de Belastingdienst een dergelijke kapitaalverzekering als een privébezit in Box 3. Daarover wordt jaarlijks 1,2% forfaitaire rendementsheffing berekend.
Zorg dat een belastingclaim bij overlijden is gedekt
Niet elke ondernemer kan zowel de belasting als de premie van een kapitaalverzekering opbrengen. Zeker als u starter bent, ontbreekt het nog wel eens aan middelen. In die gevallen is het mogelijk een verzekering af te sluiten die alleen in het geval van overlijden uitkeert. Daarmee kunt u dan de belastingclaim voldoen. Omdat aan een risicoverzekering nauwelijks waarde kan worden toegekend, betaalt u hierover geen inkomstenbelasting. Als de ORV tot uitkering komt bij overlijden is successierecht verschuldigd, tenzij de premie is betaald door de nabestaanden.
Kenmerken van uw pensioen
Als zelfstandige heeft u veel vrijheden in het bepalen van uw pensioenvoorziening. U kunt uw pensioen immers naar eigen behoeften en wensen opbouwen. Als zelfstandige kiest u zelf hoe u uw vermogen opbouwt. Dat kan via een levensverzekering waarbij de premie wordt belegd in beleggingsfondsen (beleggingsverzekering) met kans op een hoger rendement, maar ook kans op een lager of zelfs negatief rendement. U kunt ook kiezen voor een levensverzekering met de zekerheid van een gegarandeerd kapitaal.