Verzekeringen

  • Gratis inschrijven

  • Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Schrijf u gratis in en maak een profiel aan.

Verzekeringen zakelijk - Vervoerdersaansprakelijkheid

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor aansprakelijkheid voor door u als vervoerder aangenomen zaken van derden. Veelal zijn opruimingskosten (inclusief vernietigingskosten) gratis meeverzekerd. Dit zelfde geldt voor de persoonlijke eigendommen van chauffeurs. De premie wordt of wel berekend op basis van het laadvermogen van uw wagenpark of wel op basis van de verdiende vrachtpenningen per jaar.