Verzekeringen

  • Gratis inschrijven

  • Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Schrijf u gratis in en maak een profiel aan.

Verzekeringen particulieren - pensioenverzekering

Weet u wat uw besteedbaar inkomen is nadat u bent gestopt met het verrichten van betaalde arbeid? Een zeer belangrijke vraag en toch kunnen maar weinigen een antwoord op deze vraag te geven.

Op zich niet zo verwonderlijk. De oudedagsvoorziening in Nederland is nogal ingewikkeld. Na uw pensionering kunt u feitelijk met drie geldstromen te maken krijgen.

Allereerst krijgt u te maken met de AOW. Elke inwoner krijgt deze uitkering vanaf 65-jarige leeftijd.

Vervolgens kan het zijn dat u via uw voormalige werkgever(s) pensioenrechten heeft opgebouwd. De hoogte hiervan is o.a. afhankelijk van uw salaris en het aantal jaren dat u bij deze werkgever(s) heeft doorgebracht.

Tot slot is het mogelijk dat u zelf voor aanvullende verzekeringen heeft gezorgd die u recht op uitkering geven na uw pensionering.